Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 37/202331-10-2023

Rejestracja połączenia Emitenta z jej spółką zależną – Marvipol TM sp. z o.o.

ESPI NR 36/202327-10-2023

Zawarcie umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Sopocie

ESPI NR 35/202303-10-2023

Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w III kwartale 2023 roku

ESPI NR 34/202315-09-2023

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 15 września 2023 r.

ESPI NR 33/202315-09-2023

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 15 września 2023 r.

ESPI NR 32/202315-09-2023

Zawarcie umowy sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w Sopocie

ESPI NR 31/202312-09-2023

Zawarcie umów kredytowych w ramach projektu deweloperskiego w Warszawie

ESPI NR 30/202301-09-2023

Nowy wspólnik w Spółce Celowej realizującej Projekt magazynowy w Łodzi

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*