Strategia rozwoju i funkcjonowania grupy kapitałowej MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Grupa Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów, posiadającym 28-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Grupa prowadzi działalność w segmentach: mieszkaniowym, magazynowym, oraz pozostałe aktywa nieruchomościowe.

Na przestrzeni lat Marvipol Development zbudował mocną pozycję i rozpoznawalną markę, kojarzoną z ponadczasową architekturą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz wysoką jakością wykonania.

Firma zrealizowała dotychczas łącznie 44 projekty mieszkaniowe, których łączna powierzchnia użytkowa przekracza 542 tys. m2. Spółka posiada atrakcyjny i zdywersyfikowany geograficznie bank ziemi.
Grupa zajmuje się również budową magazynów w ramach wspólnego przedsięwzięcia z liderem europejskiego rynku, Grupą Panattoni.

W strategii Grupa zakłada zwiększanie udziału w rynku i rozwój banku nieruchomości na trzech głównych rynkach: warszawskim, trójmiejskim i wrocławskim, przy czym głównym ośrodkiem działalności pozostaje Warszawa. Celem jest pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje w segmencie mieszkań premium oraz segmencie mieszkań popularnych.

Akcje Marvipol Development S.A. od 19 grudnia 2017 r. są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*