Spółka

Podstawowe informacje o Firmie, strategii, akcjonariacie Spółki i kluczowych osobach

Informacje ogólne

Marvipol Development S.A. – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r. Podział Marvipol S.A. został dokonany w trybie art. 529 par. 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie) w drodze przeniesienia części majątku Marvipol S.A., stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonującej jako Marvipol S.A. Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską, na Marvipol Development S.A.

Marvipol Development S.A. jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w trzech segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego, magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty, oraz pozostałe aktywa nieruchomościowe.

Rodzimym i podstawowym rynkiem prowadzenia przez Marvipol Development działalności w segmencie mieszkaniowym jest Warszawa, gdzie Marvipol w ciągu blisko 30 lat zbudował mocną pozycję i rozpoznawalną markę, kojarzoną z ponadczasową architekturą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz wysoką jakością i solidnością wykonania. Od 2017 r. Spółka jest obecna również w Trójmieście, a od 2023 r. we Wrocławiu. W ramach segmentu magazynowego Marvipol Development od 2015 r. realizuje inwestycje zlokalizowane w różnych atrakcyjnych regionach kraju, takich jak: województwo mazowieckie, Górny Śląsk, rejon Krakowa, rejon Łodzi oraz województwo zachodniopomorskie.

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*