Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 10/202410-04-2024

Uchwała Zarządu Emitenta ws. zatwierdzenia Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii P2024A

ESPI NR 9/202405-04-2024

Zatwierdzenie prospektu Spółki przez KNF

ESPI NR 8/202403-04-2024

Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w I kwartale 2024 roku

ESPI NR 7/202427-03-2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

ESPI NR 6/202419-03-2024

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

ESPI NR 5/202418-03-2024

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości

ESPI NR 4/202418-03-2024

Rekomendacja Zarządu Marvipol Development S.A. dotycząca podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz ocena rekomendacji Zarządu przez Radę Nadzorczą

ESPI NR 3/202413-02-2024

Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*