Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 3/202413-02-2024

Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości

ESPI NR 2/202422-01-2024

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

ESPI NR 1/202404-01-2024

Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w IV kwartale 2023 roku

ESPI NR 43/202321-12-2023

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości

ESPI NR 42/202320-12-2023

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu magazynowego realizowanego w Łodzi

ESPI NR 41/202320-12-2023

Ustalenie programu emisji obligacji publicznych

ESPI NR 40/202320-12-2023

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy

ESPI NR 39/202323-11-2023

Komentarz Zarządu do wyników Grupy Marvipol Development S.A za III kwartał 2023

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda