Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 18/202411-07-2024

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej

ESPI NR 17/202409-07-2024

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę realizującą projekt magazynowy

ESPI NR 16/202405-07-2024

Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości

ESPI NR 15/202403-07-2024

Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w II kwartale 2024 roku

ESPI NR 14/202407-05-2024

Emisja niezabezpieczonych obligacji serii P2024A Emitenta

ESPI NR 13/202424-04-2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.

ESPI NR 12/202424-04-2024

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A. 24 kwietnia 2024 r.

ESPI NR 11/202424-04-2024

Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2023

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*