AkcjonariuszeLiczba posiadanych akcjiLiczba głosów na WZUdział akcji w kapitale zakładowymUdział głosów na WZ
Książek Holding Sp. z o.o. *27 513 83127 513 83166.05%66.05%
Mariusz Wojciech Książek2 077 6922 077 6924.99%4.99%
Inne podmioty12 061 32912 061 32928.96%28.96%
Razem liczba akcji:41 652 85241 652 852100%100%

Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.652.852,00 PLN i dzieli się na 41.652.852 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda akcja, uprawniających do 41.652.852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

* firma inwestycyjna kontrolowana przez Mariusza Wojciecha Książek
Emisje akcjiLiczba akcji
Seria A 100 000
Seria B 1000
Seria C 41 551 852
Liczba wyemitowanych akcji:41 652 852

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*