Zarząd

MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

Prezes Zarządu
Prezes, założyciel i główny Akcjonariusz Marvipol Development S.A. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1996 r. Pan Mariusz Książek założył firmę Marvipol, specjalizującą się wówczas w działalności usługowej na rzecz innych deweloperów. Od 1998 r. firma prowadziła samodzielną działalność deweloperską, a w 2003 r. biznes grupy Marvipol został rozszerzony o import i sprzedaż samochodów Jaguar i Land Rover. W 2008 r. Marvipol S.A. zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W grudniu 2017 r. Pan Mariusz Książek z sukcesem zakończył proces podziału British Automotive Holding S.A. (dawniej: Marvipol S.A.), w wyniku którego prowadzący działalność deweloperską oddział spółki wydzielony został do Marvipol Development S.A., prowadzącej działalność dwóch obszarach: budownictwa mieszkaniowego oraz projektów magazynowych.
Do 31 grudnia 2020 r. Pan Mariusz Książek pełnił również funkcję Prezesa Zarządu British Automotive Holding S.A.

ANDRZEJ NIZIO

Wiceprezes Zarządu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2012 związany był z działającymi w branży deweloperskiej, jak i w branży motoryzacyjnej spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej spółki Marvipol S.A., sprawując w tym okresie szereg funkcji, w tym Głównego Księgowego, Dyrektora Zarządzającego, następnie Wiceprezesa i Prezesa Zarządu, a w roku 2012 Członka Rady Nadzorczej Marvipol S.A.
W roku 2020 został powołany na prokurenta samoistnego British Automotive Polska S.A. oraz na Prezesa Zarządu spółki British Automotive Holding S.A. W 2021 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu British Automotive Polska S.A. oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej spółki British Automotive Holding S.A. (działającej dawniej pod firma Marvipol S.A.).
Od 4 października 2022 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Marvipol Development S.A.
Od 2005 roku prowadzi także własną działalność gospodarczą.

Rada Nadzorcza

ALEKSANDER CHŁOPECKI

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Profesor prawa, zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Prawa Cywilnego). Od 2008 roku Prezes Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Radca prawny, współpracownik firm prawniczych – obecnie kancelaria Dentons. W latach 2004-2006 członek Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. W latach 1997-2000 dyrektor Departamentu Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 2001-2004 Zastępca ds. Prawnych Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1991-1996 Doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych. Autor i współautor wielu książek i artykułów poświęconych prawu papierów wartościowych, prawu handlowemu i cywilnemu. Współautor większości regulacji prawnych obowiązujących w przeszłości i obecnie na polskim rynku kapitałowym. W latach 2011-2013r. członek Securities Markets Stakeholder Group (SMSG) organu doradczego European Securities Market Authority (Europejskiego Organu Nadzoru nad Rynkami Kapitałowymi - ESMA). Pełni również funkcje Wiceprezesa Sądu Giełdowego i arbitra stałego przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aleksander Chłopecki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

WIESŁAW TADEUSZ ŁATAŁA

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikację sądową, oraz uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi, a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu publicznych spółek kapitałowych, w kraju i za granicą.

KRZYSZTOF BREJDAK

Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
Magister ekonomii. Ukończył studia magisterskie o specjalności ekonomika przemysłu oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). W latach 1996-1999 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu BPH SA w Krakowie. Od roku 1999 do 2006 był Wiceprezesem Zarządu ING Bank Śląski SA. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego Alior Banku w Katowicach. W latach 2010-2011 współpracował z Deloitte Polska. W latach 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu Kompanii Węglowej SA w Katowicach. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Powiernika przy ING Bank Hipoteczny SA w Katowicach. W latach 1991 — 2014 zasiadał w organach nadzorczych kilkunastu spółek w sektorze bankowym, energetycznym, zbrojeniowym, rynku nieruchomości oraz usług leasingowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Brejdak spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

ANDRZEJ JACASZEK

Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
Ukończył studia Executive Master of Business Administration, University of Minnesota, Carlson School of Management oraz studia na Wydziale Nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Od 2004 roku jest wykładowcą w ICAN Institute, od 2006 roku wydawcą „Harvard Business Review Polska”.
Pracował m.in. dla takich firm jak: Medicover Holding BV jako dyrektor Grupy Medicover ds. sprzedaży i marketingu; Norwich Union jako Country Manager of Life and Pensions Operations in Poland; Powszechne Towarzystwo Emerytalne Norwich Union SA jako prezes zarządu; TUiR Warta SA jako wiceprezes zarządu; Agros Holding SA jako pełnomocnik zarządu i dyrektor Grupy Agros ds. sprzedaży i marketingu; B.P.S. Consultants Poland Sp. z o.o. jako dyrektor zarządzający. W latach 2004-2005 pełnił funkcję wiceministra finansów RP.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Jacaszek spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

DARIUSZ DANILUK

Członek Rady Nadzorczej Marvipol Development S.A.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Od roku 2020 prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. Od roku 2019 Członek Rady Nadzorczej British Automotive Holding S.A. W latach 2019 - 2020 Prezes Zarządu Idea Money S.A. W latach 2018 - 2019 r. Członek Zarządu Idea Bank S.A. W latach 2016 - 2018 prowadził działalność gospodarczą polegającą na doradztwie w zakresie zarządzania i finansów. W latach 2015 - 2016 Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2014 - 2015 Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W roku 2014 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. W latach 2013 - 2014 Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. W latach 2011 - 2013 Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Do roku 2011 Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2008 - 2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, a także Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu. W latach 2002 - 2008 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w Narodowym Banku Polskim, a także Członek Komitetu Audytorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym. W latach 2000 - 2002 Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. W latach 1997 - 2000 Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP. W latach 1994 - 1997 Doradca Prezesa NBP kierujący Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP, Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1989 - 1993 Analityk bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP. W latach 1988 - 1989 Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.

Uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, w tym także organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, Komisję Europejską, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, związanych z bankowością, bankowością centralną, nadzorem bankowym, stabilnością finansową, zarządzaniem ryzykiem i audytem wewnętrznym. Ukończony "Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych" prowadzony przez BDO Numerica S.A.Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Aleksander Chłopecki spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*