Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 03/201811-01-2018

Nabycie nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowej

ESPI NR 02/201810-01-2018

Informacja nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowej

ESPI NR 01/201809-01-2018

Wstępna informacja o sprzedaży lokali i lokalach wydanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. w IV kwartale 2017 roku

ESPI NR 16/201722-12-2017

Informacja nt. zmiany udziału ogólnej liczby głosów w Spółce

ESPI NR 15/201721-12-2017

Zawarcie umowy kredytowej w ramach projektu logistyczno – magazynowego realizowanego w okolicy Łodzi

ESPI NR 14/201715-12-2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

ESPI NR 13/201715-12-2017

Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko związanych w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

ESPI NR 12/201715-12-2017

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*