Raporty bieżące

Informacje o zdarzeniach cenotwórczych oraz kluczowych aktualnościach korporacyjnych

Filtry:

Słowa Kluczowe
Data od do
Rok publikacji
  • Wszystkie
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
ESPI NR 11/201714-12-2017

Otrzymanie zawiadomień o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

ESPI NR 10/201714-12-2017

Wprowadzenie akcji Marvipol Development S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

ESPI NR 9/201712-12-2017

Rejestracja akcji serii C Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

EBI NR 4/201712-12-2017

Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym oraz wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

ESPI NR 8/201712-12-2017

Dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym oraz wykluczenie akcji Emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect

EBI NR 3/201707-12-2017

Warunkowa rejestracja akcji serii C i wyznaczenie Dnia Referencyjnego

ESPI NR 7/201707-12-2017

Warunkowa rejestracja akcji serii C i wyznaczenie Dnia Referencyjnego

ESPI NR 6/201706-12-2017

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*