Relacje inwestorskie

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o naszej Firmie, aktualnościami biznesowymi i korporacyjnymi.

Raporty bieżące

Raporty okresowe

Aktualności

Bieżące aktualności z działalności Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A.

Spółka

Podstawowe informacje o Firmie, strategii, akcjonariacie Spółki i kluczowych osobach

Walne zgromadzenie

Informacje o działalności najwyższego organu Marvipol Development S.A.

Centrum inwestora

Niezbędnik danych finansowych oraz kluczowych informacji dla Akcjonariuszy i Obligatariuszy Spółki

Kalendarium

Informacje o terminach publikacji raportów okresowych oraz kluczowych wydarzeń korporacyjnych

Prezentacje

Materiały korporacyjne, omawiające bieżącą działalność Firmy oraz prezentujące plany rozwoju

Kontakt
Relacji
Inwestorskich

Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

Siedziba Firmy

Marvipol Development S.A.
Warszawa, ul. Prosta 32
Recepcja czynna
Pon-Pt: 9:00-17:00
22 536 50 00

Szukasz Pracy

Sprawdź nasze oferty i aplikuj
Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości. NIP: 5272726050, Regon: 360331494.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgoda*