Zarząd Marvipol Development z nowym zasadami wynagradzania

  Zarząd Marvipol Development z nowym zasadami wynagradzania

  Marvipol Development wdraża politykę wynagradzania członków zarządu. Zgodnie z jej zapisami wprowadzono  ograniczenie łącznego wynagrodzenia zmiennego Zarządu do równowartości maksymalnie 3 proc. zysku netto Spółki, jak również ustalono, iż Mariusz Książek, Prezes Zarządu Spółki, będący jej wiodącym akcjonariuszem, będzie pobierał wyłącznie stałe wynagrodzenie. 5 sierpnia Rada Nadzorcza w porozumieniu z Zarządem zdecydowała o niezwłocznej implementacji nowych zasad wynagradzania, jeszcze przed formalnym przyjęciem polityki wynagrodzeń przez Akcjonariuszy.

  Zgodnie z polityką wynagrodzeń, Członkowie Zarządu Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie stałe powiększane o premię od wypracowanych wyników, w wysokości ustalanej przez Radę Nadzorczą, ale nie wyższej niż 3 proc. zysku Spółki za zakończony rok finansowy. Równocześnie Mariusz Książek, Prezes Zarządu Marvipol S.A., ze względu na status głównego akcjonariusza Spółki, jest uprawniony jedynie do pobierania wynagrodzenia stałego, którego poziom nie może przekroczyć miesięcznie 50-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

  Polityka wynagrodzeń ma zostać poddana pod głosowanie w trakcie  ZWZ Spółki zwołanego na 31 sierpnia tego roku. Rada Nadzorcza, po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji polityki wynagrodzeń, zdecydowała jednak o szybszym jej wdrożeniu. W porozumieniu z Zarządem Rada Nadzorcza dostosowała wynagrodzenia zarządu do zapisów polityki, m.in. ustalając wynagrodzenie prezesa Marvipol na 250 tys. zł miesięcznie i znosząc jego kontraktowe uprawnienia do premii od wyniku.

  – Postanowiliśmy niezwłocznie wdrożyć nowy model wynagradzania kluczowych menedżerów Marvipol S.A. Jest on zgodny z aktualnymi trendami rynkowymi oraz oczekiwaniami akcjonariuszy mniejszościowych – komentuje Aleksander Chłopecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Marvipol Development.

  – Jesteśmy przekonani, że zmiana zostanie pozytywnie odebrana przez rynek, tym bardziej, że Marvipol przygotowuje się jednocześnie do wdrożenia polityki dywidendowej, zgodnie z którą ma regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami – podkreśla Aleksander Chłopecki.

  Na nadchodzącym ZWZ pod głosowanie poddany zostanie projekt polityki dywidendowej Marvipol, zakładający wypłatę 20-50 proc. zysku w postaci zaliczek i dywidend za lata 2020-2023. Co roku wypłata miałaby rosnąć o kolejne 10 proc. Jednocześnie, w związku z trudnymi do przewidzenia długofalowymi konsekwencjami pandemii COVID-19, Zarząd nie rekomenduje wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r., równocześnie rekomendując utworzenie funduszu dywidendowego, na który przeznaczone zostałoby 14 mln zł z zysku wypracowanego w 2019 r.

  Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

  Siedziba Firmy

  Marvipol Development S.A.
  Warszawa, ul. Prosta 32
  Recepcja czynna
  Pon-Pt: 9:00-17:00
  22 536 50 00

  Szukasz Pracy

  Sprawdź nasze oferty i aplikuj
  PRZEDSTAWIONE NA STRONIE WWW WIZUALIZACJE ORAZ MODELE BUDYNKÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. WYGLĄD BUDYNKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE ZMIENIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zgoda*