Marvipol Development rusza z publiczną emisją obligacji

  Marvipol Development rusza z publiczną emisją obligacji

  Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3,5-letnie obligacje o nominale 1 tys. zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 7,4%. Łączna wartość emisji obligacji sięgnie 50 mln zł.

  Zapisy w ofercie obligacji Marvipol Development S.A. będą przyjmowane od 12 do 25 stycznia. Składanie zapisów możliwe jest za pośrednictwem Michael/Ström Dom Maklerski S.A, organizatora emisji oraz wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego brokerów: Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Spółka zamierza wprowadzić obligacje nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst.

  Pozyskane od inwestorów środki Grupa Marvipol zamierza przeznaczyć na rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym i magazynowym. – Grupa Marvipol jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym oraz inwestorem projektów magazynowych. W oparciu o potencjał starannie budowanego banku gruntów chcemy w 2022 r. istotnie zwiększyć skalę działalności deweloperskiej, wprowadzając do realizacji projekty z ponad 1,8 tys. lokali mieszkalnych i usługowych. Nasz plan na 2022 r. zakłada również zwiększenie zaangażowania na rynku magazynowym poprzez inwestycje w kolejne projekty deweloperskie o tym profilu. Dążąc do dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Grupy i równocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.

  Grupa Marvipol w okresie 9 miesięcy 2021 r. zwiększyła przychody o 57%, do 263,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 75,4 mln zł mln zł zysku operacyjnego (80% wzrost rdr.) oraz 64,2 mln zł zysku netto (43,1 mln zł rok wcześniej). Wartość aktywów Grupy na koniec września 2021 r. wyniosła 1.491,1 mln zł, a wskaźnik długu netto do kapitałów własych kształtował się na poziomie 0,3.

  Emisja obligacji o wartości do 50 mln zł jest przygotowywana na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w listopadzie 2021 r. Prospekt wraz z komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Marvipol Development oraz o ofercie publicznej obligacji Spółki w Polsce. Prospekt wraz z komunikatami aktualizującymi został opublikowany na stronie internetowej Spółki: marvipol.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie Michael/Ström Dom Maklerski S.A.: www.michaelstrom.pl.

  Obserwuj nas na naszych mediach społecznościowych

  Siedziba Firmy

  Marvipol Development S.A.
  Warszawa, ul. Prosta 32
  Recepcja czynna
  Pon-Pt: 9:00-17:00
  22 536 50 00

  Szukasz Pracy

  Sprawdź nasze oferty i aplikuj
  PRZEDSTAWIONE NA STRONIE WWW WIZUALIZACJE ORAZ MODELE BUDYNKÓW MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. WYGLĄD BUDYNKÓW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE ZMIENIĆ NA ETAPIE REALIZACJI.

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zgoda*